TALOUSARVIOALOITE 230/2013 vp

TAA 230/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kemijärven Pöyliöjärven kunnostamisen jatkamiseen

Eduskunnalle

Kemijärven kaupungin keskustassa sijaitseva Pöyliöjärvi (254 ha) on ollut tärkeä lähivirkistysalue. Nyt järvi on huonossa kunnossa. Levä on runsastunut, vesi on sameaa ja hapetonta, järvi on rehevöitynyt ja liettynyt, vesi ei kierrä kunnolla ja kalakanta on heikentynyt. Kaikki tekijät yhdessä tekevät sen, että järvi menettää virkistys-, luonto- ja matkailuarvonsa.

Pöyliöjärven kunnostaminen vaatii mahdollisesti ruoppausta, veden kierron lisäämistä ja vesikasvien niittoa. Järven kunnostustyöt on aloitettu, mutta tiedossa oleva rahoitus ei riitä kaikkiin välttämättömiin töihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.50.20 lisäyksenä 500 000 euroa Pöyliöjärven kunnostamiseen Kemijärvellä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr