TALOUSARVIOALOITE 231/2014 vp

TAA 231/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Metsähallituksen tuloutusvaatimuksen kohtuullistaminen

Eduskunnalle

Valtiontaluoden heikkoa tilaa yritetään osaltaan parantaa Metsähallituksen tuloutusvaatimuksia tiukentamalla. Se johtaa mm. investointien ja yhteiskunnallisten velvoitteiden karsimiseen sekä maaomaisuuden realisoimiseen. Myös kestävä hakkuusuunnite alueittain voidaan kyseenalaistaa.

Tuloutustavoite valtion talousarvioon nousee vuoden 2011 talousarvioesityksen 96,4 miljoonan euron tasosta 135 miljoonaan euroon vuonna 2014. Muuutos on merkittävä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon luvun  30.63 perusteluihin maininnan, että Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tuloutus valtion talousarvioon on 100 000 000 euroa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​