TALOUSARVIOALOITE 233/2013 vp

TAA 233/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttäminen Ylä-Lapissa

Eduskunnalle

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Metsähallituksen velvollisuus on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman laajasti.

Metsähallituksen on liiketoiminnassaan otettava huomioon myös muut yhteiskunnalliset hyödyt: luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, porotalous, saamelaiskulttuuri sekä työllisyyden edistäminen. Näiden laskennallinen, liiketoiminnan tulosta heikentävä arvo vuonna 2010 oli 53 miljoonaa euroa.

Metsähallitus markkinoi organisaatiotaan toimijana, joka ottaa yhteiskunnalliset velvoitteet huomioon. Niitä onkin Metsähallitukselle asetettu, mutta aika ajoin velvoitteiden täyttämisestä käydään kiivasta julkista keskustelua. Ylä-Lapissa Metsähallituksella on ollut velvoite rajoittaa koneellista puunkorjuuta ja työllistää paikallista työväkeä muita alueita enemmän.

Yli 85 prosenttia Metsähallituksen liikevaihdosta tulee puun myynnistä. Liiketoiminnan tuotot, noin 100 miljoonaa euroa vuodessa, tuloutetaan valtiolle ja sitä kautta yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin. Metsähallituksen tuotto- ja tuloutusvaatimusta on nostettu merkittävästi. Se voi vaikeuttaa muiden kuin taloudellisten tavoitteiden toteuttamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon luvun  30.63 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää Metsähallituksen täyttävän tinkimättä yhteiskunnalliset ja työllistämisvelvoitteensa Ylä-Lapissa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr