TALOUSARVIOALOITE 233/2014 vp

TAA 233/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Liikenneverkon rappeutumisen estäminen

Eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alan väylien kuntoa kuvaaviin tulostavoitteisiin on kirjattu luvut, jotka kiistatta osoittavat liikenneverkon rappeutumisesta ja siihen sidotun pääoman pienenemisestä. Päällystettyjen teiden kuntoluokkien huono tai erittäin huono, kilometrimäärä kasvaa rajusti samoin kuin huonokuntoisten tai erittäin huonokuntoisten maantie- ja ratasiltojen lukumäärä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon luvun  31.10 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan liikenneverkon kehittämiseen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä, jotta väylien kunto säilyy ja liikenneverkkoon sidottu pääoma ei menetä arvoaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​