TALOUSARVIOALOITE 235/2013 vp

TAA 235/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kolarin radan liikennejärjestelyiden parantamiseen

Eduskunnalle

Kolarin radan peruskorjauksen yhteydessä järjesteltiin myös liittymien ja radan ylitysten kulkua uudelleen. Asukkailta saadun palautteen perusteella uudet liikenneyhteydet ovat usein puutteellisia. Esimerkiksi Ylitornion Kaulinrannalla liikennejärjestelyiden toteuttamisessa on havaittu lukuisia korjaustarpeita. Ongelma on mm. se, että teiden pohja ei pidä ja tiet ovat liian kapeita ja mutkat äkkivääriä suurille, esimerkiksi öljyä ajaville autoille. Myös puita on lähellä tietä ja ojat perkaamatta. Puutteet on kirjattu loppukatselmusasiakirjaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Kolarin radan liikennejärjestelyiden parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr