TALOUSARVIOALOITE 236/2013 vp

TAA 236/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Salla—Kantalahti-ratayhteyden edistämiseen

Eduskunnalle

Salla—Kantalahti-ratayhteyden kannattavuutta selvittämään on perustettu venäläis-suomalainen työryhmä, joka on aloittanut kuluvana vuonna työnsä. Venäläiset ovat nyt ensimmäisen kerran sotien jälkeen tällä tavalla aktiivisia asiassa. Se johtunee suunnitelluista pohjoisen jättihankkeista ja Koillisväylän avautumisesta. Lähitulevaisuudessa Lapin ja Barentsin alueen strateginen asema vahvistuu huomattavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Salla—Kantalahti-ratayhteyden edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr