TALOUSARVIOALOITE 237/2014 vp

TAA 237/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savukosken Tanhuan tien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Maantieyhteys Savukosken Hihnavaara—Tanhua—Kelujärvi (Sodankylä) on vaarallisen kapea ja mutkainen. Vaikka tie on päällystetty, se ei lisää sen turvallisuutta. Tieosuudella on tapahtunut useita kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia. Kaivostoiminnan vilkastuessa Savukoskella ja Sodankylässä tieyhteyden käyttö tulee lisääntymään. Lapin ELY-keskuksella on valmiit suunnitelmat tieyhteyden turvallisuuden parantamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Savukosken Tanhuan tien peruskorjaukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​