TALOUSARVIOALOITE 239/2014 vp

TAA 239/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Martti—Tulppio-tien rakentamisen aloittamiseen Savukoskella

Eduskunnalle

Martti—Tulppio-tien perusparannus sisältyi jo vuonna 1983 UKK-kansallispuiston perustamiseen niin, että kunnan matkailun kehittämistoimena puiston lakiperusteluihin kirjattiin Savukosken kunnan pohjoisosan tiestön kunnostaminen. Tämä hanke on kansallispuiston perustamisen vielä toteuttamaton kompensaatiohanke, josta riippuu valtion uskottavuus sopijaosapuolena.

Martti—Tulppio-tien rakentamisen käynnistäminen on tällä hetkellä monesta syystä ajankohtainen. Alueella viriää merkittävää kaivostoimintaa ja seutukunnan puuhuollon kannalta yhteys Savukoskelta pohjoiseen on merkittävä.

Savukoski, kuten koko Itä-Lappi, on edelleen Lapin vaikeimpia työllisyysalueita, johon tietyön käynnistyminen toisi välittömästi helpotusta. Kunnan painopistealueina on esitetty mm. vuonna 2003 julkaistussa Itä-Lappi-työryhmän loppuraportissa luontomatkailu, jonka kehittämisessä tietyö olisi tärkeä täsmätoimi. Peruskorjaus parantaisi tiellä liikkuvien turvallisuutta, käytetäänhän tietä myös puukuljetuksiin. Se on tärkeä peruste puuhuollon yleisen tilanteen ja erityisesti Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen vuoksi.

Martti—Tulppio-tien peruskorjauksella on vahva kytkentä Itä-Lapin seutukunnan kannalta tärkeän Soklin kaivosinvestoinnin käynnistymiseen. Näkymät hankkeen käynnistymiselle ovat hyvin lupaavat. Tieinvestoinnilla on vahva kytkentä kaivoshankkeen mahdollisimman nopeaan etenemiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamisen aloittamiseen Savukoskella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​