TALOUSARVIOALOITE 24/2014 vp

TAA 24/2014 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tampereen yliopistollisen sairaalan uuden lasten ja nuorten sairaalan rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Niin Pirkanmaan maakunnalle kuin koko maalle on tärkeää valtion rahoituksen osoittaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alaisen Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten sairaalan uudisrakennukseen. Nykyinen lasten ja nuorten sairaala on huonokuntoinen, ahdas ja nykyajan sairaalatoiminnoille epäkäytännöllinen.

Nykyinen rakennus on sairaanhoitopiirin päätöksen mukaan tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uudet tilat. Sairaala on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden erikoissairaanhoitoa varten. Rakennuksen on määrä palvella oman alueensa lisäksi lasten ja nuorten valtakunnallisen erikoissairaanhoidon tarpeita.

Uuden sairaalan kustannusarvio on noin 70 miljoonaa euroa, ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2018 mennessä. Rakentamiseen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hakee 25 prosentin valtionosuutta.

Valtion rahoituksen tarve valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lasten ja nuorten sairaalan perustamiskustannuksiin on 17,5 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2015 on tarve 1,0 miljoonan euron määrärahaan rakentamisen aloittamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Tampereen yliopistollisen sairaalan uuden lasten ja nuorten sairaalan rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​