TALOUSARVIOALOITE 242/2013 vp

TAA 242/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen tukemiseen haja-asutusalueilla

Eduskunnalle

Liikkuminen ja oman auton käyttö kallistuu koko ajan. Erityisen ongelmallista yksityisautoilun korvaaminen muilla vaihtoehdoilla on haja-asutusalueilla, koska joukkoliikenne ei useinkaan ole mahdollinen vaihtoehto. Joukkoliikenneyhteydet ovat entisestään supistuneet ja uhkana on, että ne loppuvat monilta alueilta kokonaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille 31.30.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen haja-asutusalueilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr