TALOUSARVIOALOITE 243/2013 vp

TAA 243/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alueellisen kuljetustuen lisäämiseen

Eduskunnalle

Alueellinen kuljetustuki on tärkeä tukimuoto pienille yrityksille. Muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa, kuljetustukea käytetään paljon enemmän kuin Suomessa. Yritykset kilpailevat kuitenkin samoilla markkinoilla, joten suomalaiset yritykset joutuvat huonompaan asemaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille 32.30.44 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueellisen kuljetustuen korottamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr