TALOUSARVIOALOITE 244/2013 vp

TAA 244/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kolmannelle sektorille erityisesti työttömien yhdistysten toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Työttömien yhdistysten rooli vaikeimmin työllistyvien ihmisten tukemisessa on merkittävä. Rooli on ollut sitä merkittävämpi, mitä vaikeampi on ollut työttömyystilanne. Kolmannen sektorin tukiehtoihin tehdyt muutokset ovat perusteettomalla tavalla vaikeuttaneet yhdistysten toimintaa. Monet yhdistykset ovat jo joutuneet ajamaan työllistämistoimintansa alas. Työllistäminen ei onnistu, jos tukiorganisaatiolla ei ole ennakoitavaa ja riittävän pitkäjänteistä rahoituspohjaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa kohdennettavaksi kolmannelle sektorille erityisesti työttömien yhdistysten toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr