TALOUSARVIOALOITE 245/2014 vp

TAA 245/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin

Eduskunnalle

Jo hallitusohjelman ensimmäisenä talousarviovuonna leikattiin suoraan henkilöihin kohdistuvia työllistämis- ja koulutusmäärärahoja kymmeniä miljoonia euroja. Työttömyyden yleinen taso on jäänyt korkeammalle kuin ennen vuoden 2008 lamaa. Työttömyys ylitti 350 000 rajan kesällä. Tästä syystä, ja kun nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä on jo satatuhatta, työllisyysmäärärahojen leikkaus on vastuutonta. Kesken vuotta lisätalousarvioissa myönnettävät määrärahat tulevat aina auttamatta myöhässä.

Kaiken lisäksi esimerkiksi vuonna 2012 jätettiin käyttämättä 95 miljoonaa euroa jo myönnettyjä työllisyysmäärärahoja. Viime vuoden aikana määrärahasäästö kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työllisyysmäärärahojen lisäämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​