TALOUSARVIOALOITE 247/2013 vp

TAA 247/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Nuorten todellisen yhteiskuntatakuun toteuttaminen

Eduskunnalle

Paljon mainostettu nuorten yhteiskuntatakuu ei toimi. Nuorisotyöttömyys kasvaa koko ajan eikä yhteiskuntatakuu takaa nuorelle sitä oleellisinta eli työtä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon momentin  32.30.51 perusteluihin maininnan, että työllistämis-, koulutus- ja erityismenojen määrärahasta saa käyttää 20 000 000 euroa nuorten aidon yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi siten, että jokaiselle ammattiin valmistuvalle alle 25-vuotiaalle nuorelle taataan kuuden kuukauden työttömyysjakson jälkeen määräaikainen, vähintään kuuden kuukauden mittainen kokoaikainen työjakso, mikäli nuori ei muuten työllisty.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr