TALOUSARVIOALOITE 248/2013 vp

TAA 248/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Työllisyysmäärärahojen täysimääräinen käyttäminen

Eduskunnalle

Työ- ja elinkeinoministeriön sektorilla vuodesta toiseen toistuvat säästöt julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahassa. Vuoden 2012 aikana käyttämättä jäi 95 miljoonaa euroa myönnetyistä määrärahoista. Viime vuoden aikana säästö kaksinkertaistui. Se on nyt jo noin viidennes koko momentin volyymistä vaikka työttömien määrä kasvaa koko ajan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon momentin  32.30.51 perusteluihin maininnan, että eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että työllisyysmäärärahat käytetään täysimääräisesti sinä vuonna, johon ne on alun perin myönnetty.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr