TALOUSARVIOALOITE 249/2014 vp

TAA 249/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteisiin investointeihin

Eduskunnalle

Työllisyysperusteisilla investointimäärärahoilla (valtion työvirastojen työohjelmat ja investointituet) on kyetty monipuolistamaan elinkeinoelämää ja luomaan pysyviä työpaikkoja etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Näillä valtion täsmäkohdennetuilla määrärahoilla on saatu hankkeisiin mukaan myös muita rahoittajia, esimerkiksi kuntia ja yrityksiä.

Hankkeet ovat olleet sellaisia, jotka ovat parantaneet yritysten toimintaympäristöä: esimerkiksi tärkeiden liikenneyhteyksien rakentamista, ympäristö- ja reittirakentamista sekä vesihuoltohankkeita varsinkin matkailualueilla.

Nyt valtion talousarvioesityksessä valtiontalouden kehyspäätöksen mukaisesti määräraha aiotaan ajaa alas. Se ei ole millään tavalla perusteltua työllisyys-, aluepolitiikka- tai ympäristösyin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.30.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​