TALOUSARVIOALOITE 25/2013 vp

TAA 25/2013 vp - Heikki Autto /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Enontekiön lentokentän reittilentojen palvelujen ostoon

Eduskunnalle

Matkailu on yksi Lapin kärkitoimialoista. Matkailun saavutettavuudella ja matkaketjun toimivuudella on erittäin suuri merkitys Enontekiön kunnan kehittymiselle. Enontekiön kunnan matkailuelinkeinon kehittämisessä yksi tärkeimmistä tavoitteista on matkailun saattaminen ympärivuotiseksi. On muistettava, että lyhyiden, muutaman päivän mittaisten vapaa-ajan matkojen suosio on edelleen kasvamassa. Suorat lennot Enontekiölle ovat kunnan matkailun kehittymisen kannalta elinehto sekä ainoa tapa mahdollistaa kuntalaisten asiointi pääkaupunkiseudulle kohtuullisen ajan puitteissa.

Enontekiön kunta on sitoutunut osallistumaan mahdolliseen valtion tukeen ja lentoreitin markkinointiin. Paikalliset yritykset ovat sitoutuneet markkinointiyhteistyöhön. Kunnan rajoitettujen resurssien vuoksi mahdollinen tuki ei voi vuositasolla kuitenkaan ylittää 75 000:ta euroa. Tästä syystä valtion tulee sitoutua lentoliikenteen subventioon samalla 75 000 euron panostuksella kuin Enontekiön kunta. Näinkin pienellä tuella taattaisiin kaksi viikkovuoroa Enontekiöön viikoille 8—18 ja 28—38. On huomattava, että ollakseen todellinen julkinen joukkoliikenneyhteys kuntaan suuntautuvan lentoliikenteen olisi oltava ympärivuotista, mikä toisaalta on Enontekiön kunnan pitkän aikajänteen tavoite.

Ympärivuotinen lentoyhteys kuntaan toisi mukanaan uutta elinvoimaa, kilpailukykyä ja innovaatioita sekä mahdollistaisi Enontekiön tuotteistamisen ympärivuotisena matkakohteena huomattavasti paremmin kuin nyt.

Lentoyhteys muodostuu kannattavaksi, mikäli sille vain annetaan mahdollisuus toimia. On myös huomattava, että mikäli reittilentoliikenne Enontekiö—Kautokeino Saami Airportille lakkaa, joutuvat myös kuntaan suunnatut charterlennot lopetusuhan alle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 75 000 euroa Enontekiön lentokentän reittilentojen palvelujen ostoon.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Heikki Autto /kok
  • Simo Rundgren /kesk
  • Johanna Ojala-Niemelä /sd
  • Markus Mustajärvi /vr
  • Markus Lohi /kesk
  • Hanna Mäntylä /ps
  • Eeva-Maria Maijala /kesk