TALOUSARVIOALOITE 250/2014 vp

TAA 250/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Neljä vuotta sitten keväällä julkaistiin selvitysmiehen raportti talous- ja velkaneuvonnan tilanteesta, jossa esitettiin kiireellisiä toimenpiteitä palvelun tasapuolistamiseksi ja organisointitavan muuttamiseksi. Eduskunta keskusteli syvässä yhteisymmärryksessä asiasta ja oli sitä mieltä, että muutokset tehdään ja pikaisesti.

Tämäkään budjettiesitys ei tue näitä puheita. Rahoituksen poukkoilevuus johtaa siihen, että nyt epävarmassa tilanteessa elävät ammattilaiset äänestävät jaloillaan heti, kun voivat. Jos niin tapahtuu, kestää kauan, ennen kuin palvelutaso kyetään nostamaan edes nykyiselle tasolle.

Pahinta tilanteessa on, että pikaisesti apua tarvitsevat hädänalaiset asiakkaat ajautuvat yhä syvempään ahdinkoon ja sellaisiin ongelmiin, joita ei voi korjata koskaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​