TALOUSARVIOALOITE 252/2014 vp

TAA 252/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun kehittämiseen

Eduskunnalle

Maaseudun kehittämisraha on ollut toiminnan vaikuttavuuden kannalta euromääräänsä suurempi. Kohtuullisen pienellä rahalla on saatu liikkeelle merkittäviä hankkeita ja saatu arvokasta tietoa. Esimerkiksi kylätoiminta on aivan ainutlaatuinen esimerkki maailmassa paikallisyhteisöjen aktiivisesta kehittämistoiminnasta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.50.62 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun kehittämistoiminnan, erityisesti kylätoiminnan, turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​