TALOUSARVIOALOITE 254/2014 vp

TAA 254/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Talousarvioesityksessä esitetään valtionavustusta sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan supistettavaksi. Nykyiseen valtionosuuteen, 3 miljoonaa euroa, on esitetty mittava, miljoonan euron (33 %), leikkaus. Määrärahaa supistettiin 0,5 miljoonaa euroa (14 %) vuodelle 2014. Vuodesta 2013 toimintaan kohdennettua resurssia vähennetään lähes 43 % lakisääteisiä tehtäviä ja vastuita kuitenkaan sopeuttamatta. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta perustuu lakiin, eikä sitä koskevaa lainsäädäntöä ole muutettu.

Toiminnan alasajo ja talouden sopeuttaminen lähes puoleen aikaisemmasta toteutetaan ministeriön talousarvion kautta tilanteessa, jossa ollaan siirtymässä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen vuonna 2017.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) on tukenut monin tavoin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteutumista ja johtamista. Posken toiminta on kohdistunut sellaisiin kysymyksiin ja haasteisiin, joita ei yksittäisellä kunnalla ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista toteuttaa omana toimintana.

Valtionavustuksen osuus Posken vuosibudjetista on noin 20 % ja leikkauksen jälkeen vuonna 2015 noin 15 %. Toiminnan resurssien mittava leikkaus ja käytännössä toiminnan alasajo alan suurimpien haasteiden edessä ei ole merkityksetön kannanotto sosiaalihuollon kehittämisestä.

Taloustilanteen epävarmuus johtaa myös todennäköisesti siihen, että sosiaalihuollon kehittämisen käytössä olevat asiantuntijaresurssit ohenevat. Tämä tapahtuu juuri, kun olisi valmistauduttava parhaiden osaajien tuella mittavaan sote-uudistuksen ja sote-integraation toteuttamiseen koko maassa. Alueellisten sosiaalialan osaamiskeskusten tukea ja koordinointia tarvitaan myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten toteuttamiseen sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyhteistyöhön eri toimijoiden — myös THL:n, STM:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​