TALOUSARVIOALOITE 255/2013 vp

TAA 255/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metsähallituksen luontopalveluihin

Eduskunnalle

Metsähallitus yrittää tuottaa luontopalveluita liian pienin resurssein. Organisaatiota rasittavat myös aiemmin toteutetut henkilöleikkaukset. Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita sekä vastaa valtion mailla esimerkiksi metsästys- ja kalastusluvista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa Metsähallituksen luontopalveluiden turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr