TALOUSARVIOALOITE 257/2013 vp

TAA 257/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapin matkailualueiden ympäristötöihin

Eduskunnalle

Ympäristötöissä voidaan luontevalla tavalla kytkeä yhteen elinkeinoelämän kehittäminen, työllisyysnäkökohdat, luonnonsuojelualueiden palveluvarustuksen kehittäminen ja ympäristönsuojelu.

Lapin matkailualueilla sijaitsevien luonnonsuojelualueiden ja luontokohteiden kävijämäärät kasvavat voimakkaasti. Lisääntyvä käyttö edellyttää myös panostusta rakenteisiin, reitteihin ja muuhun palveluvarustukseen. Nykyisellään määrärahataso on riittämätön ja monet jo rakennetut kohteet uhkaavat rapistua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapin matkailualueiden ympäristötöiden toteuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr