TALOUSARVIOALOITE 258/2013 vp

TAA 258/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Ympäristöministeriön tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittäminen

Eduskunnalle

Metsähallituksen tuottovaatimukseen on tehty kymmenien miljoonien eurojen suuruinen tasokorotus 120 miljoonaan euroon. Tavoitetta ei voida saavuttaa muuten kuin hakkaamalla viimeisiä säästömetsiä ja isontamalla leimikoita. Tästä kärsivät ympäristö- ja luonnon monikäyttöarvot.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon pääluokan  35 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittämistä, sillä Metsähallituksen korotettu tuottovaatimus (120 miljoonaa euroa/vuosi) vaarantaa ympäristöministeriön asettamat luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön tavoitteet.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr