TALOUSARVIOALOITE 259/2013 vp

TAA 259/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Arvonlisäveron tuottoarvion vähentäminen

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä kuluvalle vuodelle arvonlisäveron tuotto arvioitiin 16 908 000 euron suuruiseksi (mukaan lukien verotuet). Ennustin talousarvioaloitteessani, että tuotto jää huomattavasti pienemmäksi ja siksi esitin tuottoarvion alentamista. Lopullinen tuottokertymä tilinpäätöksen mukaa oli ainoastaan 15 814 000 euroa. Vire oli siis yli miljardin euron luokkaa.

On syytä epäillä, että myöskään vuoden 2014 arvonlisäverokertymä ei toteudu ennakoidusti. Ensi vuoden arvio on 17 030 000 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  11.04.01 300 000 000 euroa arvonlisäveron arvioidusta tuotosta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​