TALOUSARVIOALOITE 26/2013 vp

TAA 26/2013 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen

Eduskunnalle

Vapaaehtoisella maanpuolustuksella tarkoitetaan aatteellista kansalaistoimintaa, joka vahvistaa kansalaisten puolustustahtoa ja tukee viranomaisten ja kansalaisten kykyä selvitä erilaisista turvallisuustilanteista.

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta hoitaa Suomessa ennen kaikkea Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja sen jäsenjärjestöt. MPK toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä, jolla on myös julkisia hallintotehtäviä. MPK:lla on 15 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 50 työntekijää ja noin 2 000 vapaaehtoista kouluttajaa. Vuonna 2012 MPK järjesti eri puolilla maata 1 700 kurssia, joiden osallistujamäärä oli yhteensä 46 000 henkilöä. Koulutusvuorokausien määrä oli noin 78 000.

Sotilaallinen valmius on vapaaehtoisen maanpuolustuksen ydinaluetta, ja sen merkitys on kasvanut viime vuosina sen vuoksi, että puolustusvoimat on kutsunut vähemmän reserviläisiä kertausharjoituksiin. Vapaaehtoinen maanpuolustus tukee myös muiden viranomaisten kuin puolustusvoimien valmiustoimintaa, ja koulutuksella on esim. kyetty luomaan valmiudet tukea poliisi- ja pelastusviranomaisia. Viime vuosina vapaaehtoisia on myös koulutettu mm. etsimään eksyneitä, avustamaan öljyonnettomuuksissa ja toimimaan erilaisissa tuki- ja kunnossapitotehtävissä esim. pitkäaikaisten sähkökatkosten aikana.

Suomessa on parhaillaan käynnissä puolustusvoimauudistus, jonka tavoitteena on luoda pienemmät ja tehokkaammat puolustusvoimat. Kun julkiset panostukset pienenevät, käy MPK:n ja sen jäsenyhdistysten harjoittaman toiminnan kaltainen toiminta yhä tärkeämmäksi. MPK:n toiminta perustuu kansalaisten haluun käyttää vapaa-aikaansa puolustusosaamisen kouluttamiseen ja kehittämiseen Suomessa, mitä on syytä kannustaa eikä estää. Lisäksi se mahdollistaa paremmat valmiudet ja osaamisen tason suhteellisen alhaiseen hintaan. Yleissivistävää tavoitetta palvelevaa ja julkista toimintaa tukevaa vapaaehtoistoimintaa on syytä tukea.

Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen myönnettiin vuoden 2012 talousarviossa 2 028 000 euron määräraha ja vuoden 2013 talousarviossa 2 078 000 euron määräraha. Kahden viime vuoden määräraha on ollut noin 200 000 euroa pienempi kuin vuonna 2011. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitetään edelleen 200 000 euron pienennystä. Tämä summa ei ole suuri suhteessa koko talousarvioon, mutta MPK:lle sillä on suuri vaikutus toimintaan, joka on jo nyt kovilla nousevan kustannus- ja palkkatason vuoksi.

MPK:lla ei luultavasti ole tulevaisuudessa samoja mahdollisuuksia saada tukea ja apua puolustusvoimilta, kun useita yksiöitä lakkautetaan uudistuksen vuoksi ja kun henkilöstöresurssit vähenevät. Vapaaehtoistoiminnan määrärahojen vähentäminen juuri tällä hetkellä ei tunnu oikealta eikä tarkoituksenmukaiselta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 200 000 euroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja sen harjoittaman yleishyödyllisen toiminnan turvaamiseen jatkossa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Thomas Blomqvist /r