TALOUSARVIOALOITE 26/2014 vp

TAA 26/2014 vp - Sirkka-Liisa Anttila /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 2 Helsinki—Pori-tiehankkeen lisätöihin

Eduskunnalle

Valtatie 2 toimii päätieyhteytenä pääkaupunkiseudulta Satakuntaan, Lounais-Hämeeseen sekä osiin Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Tien merkitystä korostaa se, että Helsingin ja Porin väliltä puuttuu suora ratayhteys. Tiellä on oleellinen merkitys vaikutusalueensa elinkeinoelämän kehittämisessä sekä erityisesti tuonti- ja vientikuljetusten hoidossa Helsingin, Porin ja Rauman satamiin. Valtatien 2 parantamisen jatkaminen nyt on taloudellisesti järkevää työllisyyssyistä sekä Lounais-Hämeen saavutettavuuden ja kehittymisedellytysten parantamiseksi. Valtatie 2 on käytännössä ainoa suora valtatietasoinen kuljetusyhteys pääkaupunkiseudulle. Valtatien 2 välityskyvyn parantaminen sisältyy vuonna 2014 Kanta-Hämeeseen valmistuneen liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihankkeisiin.

Valtatietä 2 eli Pori—Helsinki-yhteyttä korjattiin vuonna 2012 noin 8 miljoonalla eurolla välillä Karkkila—Loukku. Loukusta Forssan suuntaan, välillä Loukku—Mustakallio, valtatien levennystä jatkettiin vuonna 2013 noin 5 kilometrin matkalla eduskunnan myöntämällä 2 miljoonan euron määrärahalla. Seuraavassa vaiheessa aloitettua korjausta olisi tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen Forssan eteläpuolella välillä Loukku—Häiviä ja Humppilassa. Nämä ovat vuonna 2010 valmistuneessa tiesuunnittelussa todettu kiireellisiksi ja vaikutuksiltaan tehokkaimmiksi kohteiksi. Molemmilla osuuksilla on tiesuunnitelma valmis.

Valtatien 2 liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantamista tulee jatkaa. Loukku—Häiviä-osuuden lisämäärärahan tarve on 8 miljoonnaa euroa ja Humppilan osuuden 4 miljoonaa euroa. Hanketta puoltaa myös Forssan varsin korkea työttömyys. Lounais-Hämeen saavutettavuus on keskeisesti tämän yhteysvälin varassa.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansan-edustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa valtatien 2 parantamiseen välillä Loukku—Häiviä ja Humppilassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Ismo Soukola /ps
  • James Hirvisaari /m11
  • Aino-Kaisa Pekonen /vas
  • Johannes Koskinen /sd
  • Timo Heinonen /kok 
  • Anne Louhelainen /ps
  • Kalle Jokinen /kok

​​​​