TALOUSARVIOALOITE 260/2013 vp

TAA 260/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Valtiontalouden riskien parempi ennakointi

Eduskunnalle

Suomen valtio on sitonut itsensä yhteisten eurovastuiden liekaan. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, mitkä Suomen kokonaisvastuut ovat, jos lasketaan mukaan yksittäisten maiden takauspäätökset sekä ERVV:n, EVM:n, EKP:n ja IMF:n kautta tulevat sitoumukset ja niihin liittyvät riskit. Muiden puolesta kannettavat vastuut vaarantavat Suomen korkeimman luokan luottoluokituksen. Jos luokitus alenee, edessä on uusi leikkausten ja veronkorotusten kierre, koska otettava velka kallistuu huomattavasti ja Suomen valtio velkaantuu jo muutenkin hurjaa vauhtia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon momentin  15.03.01 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää hallituksen valmistautuvan siihen mahdollisuuteen, että Suomen luottoluokitus alenee, ja laadittava sen varalta vaihtoehtoinen selviytymisstrategia.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr