TALOUSARVIOALOITE 260/2014 vp

TAA 260/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tullin harmaan talouden torjuntaan sekä alkoholin ja tupakan laittoman tuonnin hillintään

Eduskunnalle

Harmaa talous aiheuttaa valtiolle vuosittain miljardien eurojen tappiot menetettyjen verotulojen muodossa. Lisäksi sillä on haitallinen vaikutus yleiseen lakien ja normien noudattamiseen. Harmaa talous on kansainvälistä ja yhteydessä usein kansainväliseen rikollisuuteen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 teettämässä tutkimuksessa Suomen harmaan talouden laajuus arvioitiin 10—14 miljardin suuruiseksi vuonna 2008, mikä tarkoittaisi 4—6 miljardin euron menetettyjä veroja ja maksuja.

Tulli kantaa vajaan kolmanneksen Suomen valtion verotuloista tullimaksuina, veroina ja muina veroluonteisina maksuina. Viimeisen viiden vuoden aikana Tulli on kerännyt näitä maksuja yhteensä lähes 50 miljardin euron verran.

Tulli on tehokas harmaan talouden torjuja, kun sen resursoinnista huolehditaan ja sen toiminta kytketään poikkihallinnolliseen yhteistyöhön harmaan talouden torjunnassa. Hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi 2015 tullin toimintamenoihin esitetään 163 354 000 euroa, kun vuoden 2013 tilinpäätöksessä menot olivat 167 475 000. Panostus harmaan talouden torjuntaan ja alkoholin ja tupakan laittoman tuonnin hillintään on valtiolle kannattava investointi kasvavien verotulojen muodossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.10.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tullin suorittamaan harmaan talouden torjuntaan sekä alkoholin ja tupakan laittoman tuonnin hillintään.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​