TALOUSARVIOALOITE 261/2013 vp

TAA 261/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Valtion velkaantumisen aiheuttama korkoriski

Eduskunnalle

Valtio velkaantuu huimaa vauhtia. Vuoden 2008 hieman yli 50 miljardin euron kokonaisvelka nousee ensi vuoden jälkeen yli 100 miljardin euron ollen siten kaksi kertaa valtion vuosibudjetin suuruinen. Valtion lisäksi myös kunnat velkaantuvat. Kun valtio leikkaa menojaan, vaikutus kertaantuu kuntataloudessa. Myös yksityistalouksissa piilee velkapommi. Suomi ottaa velkaa jo toisten vastuiden vuoksi. Näin yleinen velkaantuminen kasaa valtavia riskejä koko kasantalouteen ja yhteiskuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon osaston  15 perusteluihin maininnan, että Suomi ei jatkossa ota uutta velkaa muiden valtioiden talousvastuiden vuoksi eikä vaaranna parasta luottoluokitustaan ottamalla kohtuuttomia riskejä muiden puolesta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr