TALOUSARVIOALOITE 262/2014 vp

TAA 262/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen investointien tai sukupolvenvaihdosten myötä velkaantuneiden maataloustuottajien osalta

Eduskunnalle

Ukrainan kriisi ja Venäjän EU:lle määräämät vastapakotteet ovat ajaneet suomalaiset maataloustuottajat ahtaalle. Varsinkin maidontuottajat ovat kärsineet pakotteista, kun perinteisesti suomalaisia maitotuotteita vetäneet Venäjän markkinat ovat kriisin myötä sulkeutuneet. Vakavaraisemmilla tuottajilla heikentynyt tilanne on merkinnyt palkan osuuden leikkaantumista, juuri investoineilla tai sukupolvenvaihdoksen läpikäyneillä taas tilanne voi johtaa jopa vararikkoon.

Samalla satokausi on ollut poikkeuksellisen heikko samalla kun muun maailman ennätyssadot laskevat viljan hintaa. Satokauteen ja ulkopolitiikkaan liittyvät takaiskut ovat maataloustuottajien oman suoran vaikutusvallan ulkopuolella ja sen vuoksi on kohtuullista, että heitä tuetaan tässä väliaikaisessa tilanteessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.10.41 lisäyksenä 1 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen niiden maataloustuottajien osalta, jotka ovat velkaantuneet investointien tai sukupolvenvaihdosten myötä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​