TALOUSARVIOALOITE 263/2013 vp

TAA 263/2013 vp - Riitta Myller /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Euroopan metsäinstituutin päämajan perusrahoitukseen

Eduskunnalle

Euroopan metsäinstituutti (European Forest Institute, EFI) on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseninä on 24 Euroopan maata. Instituutin päämaja sijaitsee Joensuussa, josta käsin EFI on pääasiallisesti toiminut vuodesta 1993 vuoteen 2007. Toiminta on laajentunut voimakkaasti ja päämajan lisäksi instituutilla on 8 muuta toimipistettä, joista yksi on projektitoimisto Malesiassa ja muut aluetoimistoja eri puolilla Eurooppaa. Brysselin toimisto käynnistyi vuoden 2013 alussa. Suomi on rahoittanut EFI:n päämajan toimintaa vuotuisella avustuksella, ns. vapaaehtoisella jäsenmaksulla, jonka suuruus on ollut miljoona euroa vuosittain vuodesta 1995 lähtien. EFI:n aluetoimistojen ja projektitoimiston rahoitus tulee aluetoimistojen isäntämaista ja muista paikallisista rahoituslähteistä ja projektitoimisto rahoitetaan ao. projektista.

EFI:n kokonaisbudjetti on kasvanut reilusta miljoonasta eurosta vuoden 2012 yli 15 miljoonaan euroon. Suomen valtion rahoitus on pysynyt ennallaan miljoonassa eurossa. Inflaation ja palkkojen nousun johdosta valtion avustuksen määrä on reaalisesti laskenut noin 40 %. Instituutilla on henkilökuntaa 120, josta vajaa puolet Joensuussa. Kasvun jatkuessa aluetoimistoissa on tärkeää, että päämajassa säilyy toimintojen vahva koordinointikyky. Lisäksi valtion avustusta tarvitaan projektien omarahoitusosuuksiin. Tämä edellyttää lisäystä nykyiseen määrärahaan.

Päämajan tutkimuskapasiteetin vahvistamiseksi yhteistyötä Metlan ja Itä-Suomen yliopiston kanssa on lisätty viime vuonna, ja kesällä 2013 Instituutti muutti Metla-taloon yliopiston kampukselle. On myös muistettava, että EFI:n päämaja Joensuussa tukee muita alueen metsätoimijoita ja Joensuun imagoa Euroopan metsäpääkaupunkina. Määräraha on tärkeä Euroopan metsäinstituutin päämajan kehittymiseksi Suomessa (Joensuussa), mikä on tärkeää myös Suomen kansallisen metsä- ja biotalousosaamisimagon kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.01.66 lisäyksenä 500 000 euroa Euroopan metsäinstituutin päämajan perusrahoitukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Riitta Myller /sd
  • Anu Urpalainen /kok
  • Osmo Kokko /ps
  • Eero Reijonen /kesk
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd