TALOUSARVIOALOITE 263/2014 vp

TAA 263/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metsäkeskukselle kestävän metsätalouden rahoituslain edellyttämien muutostarpeiden toteuttamiseen ja lisääntyvän hankehallinnon hoitamiseen

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä 2015 esitetään Metsäkeskukselle 1,238 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2014 ja 6,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Neljän vuoden aikana Metsäkeskuksen toimintamenojen supistus on ollut yhteensä 13,4 %.

Metsäkeskuksella on käynnissä mittavien sähköisten palveluiden, muun muassa Metsään.fi-sivuston ja toimintaprosessien kehittämishankkeet. Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistaminen johtaa järjestelmäuudistukseen ennakkosuunnittelun laajetessa koskemaan kaikkia hankkeita. Tuottavuusrahan päättymisen vuoksi kehittämishankkeet on rahoitettava kehyksen puitteissa. Ennakkosuunnittelun laajentaminen uusiin työlajeihin nostaa käsiteltävien hankkeiden määrän 1,5-kertaiseksi vastaten noin 20 henkilötyövuoden lisätyöpanosta hankehallinnossa. Osa metsälakien muutoksista keventää lievästi Metsäkeskuksen valvontatehtäviä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.46 lisäyksenä 600 000 euroa Metsäkeskukselle kestävän metsätalouden rahoituslain edellyttämien muutostarpeiden toteuttamiseen ja lisääntyvän hankehallinnon hoitamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​