TALOUSARVIOALOITE 265/2013 vp

TAA 265/2013 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän rakentamiseen Kuruun, kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteykseen

Eduskunnalle

Kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteys Kurussa on vilkkaasti liikennöity ja näkyvyys muun muassa alikulkutien kaiteista ja liittymien profiilista johtuen erittäin huono. Risteysalueella kulkee myös huomattavan paljon kevyttä liikennettä johtuen suhteellisen hankalasta alikulkutunnelista. Kiertoliittymän myötä kevyt liikenne ohjautuisi luontevasti kantatien ja Luoteentien alitse rakennettavien uusien alikulkutunnelien kautta ja raskas liikenne pääsisi sujuvasti riittävän laajaksi rakennetun kiertoliittymän kautta. Myös hälytysajoneuvojen pääsystä kantatielle tulisi sujuvampaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kiertoliittymän rakentamisen aloittamiseen Kuruun, kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteykseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lea Mäkipää /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps