TALOUSARVIOALOITE 265/2014 vp

TAA 265/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Porin seudun lähijunaliikenteen suunnittelun aloittamiseen

Eduskunnalle

Porin kaupunkiseutu on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunkiseutu. Asukkaita kaupunkiseudulla on noin 137 000. Varsinkin Porin keskustaajama on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Pendelöinti on kaupunkialueella yleistä ja taajamarakenne myötäilee nauhamaisesti Pori—Tampere-rataa. Tästä syystä lähijunaliikenteen kehittäminen edesauttaa kaupunkiseudun kehittymistä.

Rata Porin Mäntyluodosta Kokemäelle ei nykyisellään mahdollista henkilöliikenteen lisäämistä. Ratakapasiteettia tulee lisätä rakentamalla kaksoisraide Mäntyluoto—Kokemäki-välille ja pysäkkejä on kehitettävä. Lisäksi muille liikenneväylille tarvitaan turvallisia ratojen alitus- ja ylityspaikkoja. On syytä aloittaa lähijunaliikennesuunnitelman laadinta yhteistyössä seudun kuntien ja VR:n kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Porin kaupunkiseudun lähijunaliikenteen suunnittelun aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​