TALOUSARVIOALOITE 266/2013 vp

TAA 266/2013 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille valtatie 3 — Parkanon rautatieasema

Eduskunnalle

Uudenasemantie Parkanossa on vilkkaasti liikennöity aseman liikenteen ja myös läpikulkuliikenteen (Vaasantie — Järvi-Suomen tie) takia. Myös raskas puutavara- ym. rekkaliikenne käyttää yhä enenevässä määrin Uudenasemantietä. Puutavaraterminaalin rakentaminen Parkanon asemalle tulee jatkossa huomattavasti lisäämään rekkaliikennettä. Asemanseudun kehittämissuunnitelmissa on suunniteltu asumisen lisäämistä ko. alueella sekä teollisuuden sijoittumista aseman läheisyyteen. Tien varrella on jo tällä hetkellä runsaasti asutusta. Tiestä on tullut myös niin kävelijöille kuin pyöräilijöillekin suosittu liikuntareitti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen Parkanossa Uudenasemantien varteen, Vaasan tieltä Parkanon rautatieasemalle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lea Mäkipää /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps