TALOUSARVIOALOITE 266/2014 vp

TAA 266/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 12 parannustöihin välillä Rauma—Huittinen

Eduskunnalle

Valtatie 12 yhdistää Satakunnan Pirkanmaan kautta Kymenlaaksoon ollen teollistuneen alueen tärkeä liikennereitti, jolla kulkee paljon raskasta kalustoa. Lyhin reitti Raumalta Lahteen kulkee valtatietä 12 Huittisiin ja sieltä Forssan ja Riihimäen kautta, mikä tekee Satakunnan maakunnan alueella kulkevan osuuden valtatiestä merkittäväksi raskaan liikenteen väyläksi.

Tie on valtaosaltaan kaksikaistainen ja raskaalle kalustolle varsin kapea. Tämän vuoksi puutteet tien päällysteessä voivat muodostaa vakavan ongelman liikenneturvallisuudelle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 12 parannustöihin välillä Rauma—Huittinen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​