TALOUSARVIOALOITE 268/2013 vp

TAA 268/2013 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Madesjärven kunnostamiseen Jalasjärvellä ja Parkanossa

Eduskunnalle

Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella sijaitseva Madesjärvi on pahasti rehevöitynyt ja vesikasvien valtaama. Sen virkistysarvo ja merkitys on erityisen suuri vähäjärvisellä alueella. Rehevöitymisen ja umpeen kasvamisen ehkäisemiseksi olisi tehokkain tapa niittää ja poistaa vesikasvit järvestä vähintään kolmena kesänä peräkkäin ja samalla poistaa järvestä vähempiarvoista kalaa mahdollisimman paljon. Näin järvestä saataisiin poistettua sitä kuormittavaa biomassaa sekä ravinteita, jolloin veden laatu paranee.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 100 000 euroa Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella olevan Madesjärven kunnostamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lea Mäkipää /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps