TALOUSARVIOALOITE 269/2014 vp

TAA 269/2014 vp - Jari Myllykoski /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Finnvera Oyj:n pk-yritysrahoituksen laajentamiseen

Eduskunnalle

Suomen valtion kokonaan omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n yritysrahoituksen valtuuksien laajentamista valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä siten, että pk-yrityksille tarkoitettu rahoitus olisi mahdollista laajentaa myös yli 250 henkeä työllistäviin yrityksiin. Finnveran tarjoamilla lainoilla, takauksilla, pääomasijoituksilla ja vientitakuilla täydennetään muiden rahoitusmarkkinoiden toimijoiden tarjoamaa yritysrahoitusta.

Nykyisessä tilanteessa, jossa yritysrahoitusta on vaikean taloudellisen tilanteen ja finanssikriisin seurauksena kiristyneen rahoitusmarkkinoiden sääntelyn takia monille yrityksille vaikea saada, Finnvera Oyj:n yritysrahoitusvaltuuksien laajentaminen on erityisen tärkeää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.20.47 lisäyksenä 15 000 000 euroa Finnvera Oyj:n luotonanto- ja takaustoiminnasta syntyneiden tappioiden korvaamiseen valtion eritysrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) ja sitä edeltäneen Kera Oyj:stä annetun lain (65/1971) nojalla annettujen valtioneuvoston sitoumusten mukaisesti.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Myllykoski /vas

​​​​