TALOUSARVIOALOITE 27/2010 vp

TAA 27/2010 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen pääteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen

Eduskunnalle

Liikenteessä tapahtuu edelleen valitettavan paljon vakavia liikenneonnettomuuksia. Niiden vähentämiseksi on käynnistetty erilaisia toimia ja teemahankkeita vuosien varrella. Tienpidon alenevien määrärahojen vuoksi rapautuva tiestömme lisää omalta osaltaan onnettomuusriskiä.

Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että ihminen ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä. Huomio on suunnattava toimenpiteisiin, joilla voidaan eliminoida vakavimmat onnettomuudet. Tällaisia toimenpiteitä on esim. keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentaminen, yksityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden rakentaminen, tien leventäminen nelikaistaiseksi, eritasoliittymien rakentaminen, tasoliittymien turvallisuuden parantaminen ja valaistuksen lisääminen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa pääteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Marko Asell /sd

​​​​