TALOUSARVIOALOITE 27/2014 vp

TAA 27/2014 vp - Sirkka-Liisa Anttila /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen investointitukien myöntämistä varten Kanta-Hämeen bioenergiahankkeen käynnistämiseksi

Eduskunnalle

Kanta-Hämeen maakunnassa on kolmen vuoden ajan suunniteltu ja valmisteltu bioenergiahanketta, jonka tavoitteena on lisätä Suomessa metsävarantojen hyödyntämistä energialähteenä uudenlaista teknistä toteutustapaa hyödyntämällä. Tarkoituksena on vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, joka perustuu uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen, ja näin lisätä energiaomavaraisuutta ja sellaisen uusiutuvan luonnonvaran käyttöä, joka muuten jäisi hyödyntämättä.

Pohjoisen oloissa hyvän kasvun omaavista Hämeen metsävaroista tuotettua energiaa tultaisiin käyttämään Kanta-Hämettä laajemmalla alueella, ensi vaiheessa eteläisessä Suomessa.

Tämän hetken suunnitelmien mukaan investointi ylittää 200 miljoonan euron rajan. Sekä työ- ja elinkeinoministeriötä, maa- ja metsätalousministeriö että paikalliset valtion viranomaiset ovat tietoisia hankkeesta. Työllisyysvaikutus on 500 henkilötyövuotta.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa investointitukien myöntämiseksi Kanta-Hämeen bioenergiahankkeen käynnistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Johannes Koskinen /sd
  • Anne Louhelainen /ps
  • Kalle Jokinen /kok
  • Ismo Soukola /ps
  • James Hirvisaari /m11
  • Aino-Kaisa Pekonen /vas
  • Timo Heinonen /kok

​​​​