TALOUSARVIOALOITE 271/2010 vp

TAA 271/2010 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savitaipaleelta Suomenniemelle kulkevan Partakosken tien perusparantamiseen

Eduskunnalle

Savitaipaleelta Suomenniemelle kulkeva Partakoskentie (tie 409) vaatii perusparannuksen ja päällystämisen. Tien vaikutusalueella infrastruktuuria on viime vuosina parannettu, mm. alueen vapaa-ajan asuntoja on sähköistetty ja näin alueen asumis- ja virkistyskäyttöä on voitu lisätä. Kuitenkin tien heikko kunto aiheuttaa esteitä alueen kehittämiselle. Tiellä on suuri merkitys myös puutavaran kuljetuksissa. Tien perusparannus on välttämätön, jotta sekä lisääntyvä henkilöliikenne että metsä- ja maatalouskuljetukset voidaan hoitaa turvallisesti.

Tien perusparannuksessa tulisi myös kunnioittaa alueen historiaa ja maisema-arvoja. Näin voitaisiin myös edelleen vahvistaa matkailua alueella. Ylipäätänsä tien tulisi olla sellaisessa kunnossa, että se lisäisi alueen elinvoimaa.

Päällystämätöntä osuutta Partakoskelta Suomenniemen suuntaan on 13 km. Tämän osuuden perusparantaminen maksaa Tiehallinnon arvioiden mukaan 2,5—3,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Partakosken maantien 409 perusparantamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Anneli Kiljunen /sd
  • Sirpa Paatero /sd
  • Pentti Tiusanen /vas

​​​​