TALOUSARVIOALOITE 271/2013 vp

TAA 271/2013 vp - Merja Mäkisalo-Ropponen /sd 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Salpakankaankadun tasoristeyksen korvaamiseen eritasoliittymällä Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalassa Salpakankaankadun tasoristeyksessä on sattunut useita vaaratilanteita viime vuosien aikana. Junaliikenteen nopeutuessa on entistä tärkeämpää huolehtia liikenneturvallisuudesta ja -sujuvuudesta vähentämällä tasoristeyksiä ja korvaamalle ne eritasoliittymillä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 700 000 euroa Salpakankaankadun tasoristeyksen korvaamiseen eritasoliittymällä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd