TALOUSARVIOALOITE 271/2014 vp

TAA 271/2014 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen välille valtatie 3—Parkanon rautatieasema Parkanossa

Eduskunnalle

Uudenasemantie Parkanossa on vilkkaasti liikennöity aseman liikenteen ja myös läpikulkuliikenteen (Vaasantie—Järvi-Suomen tie) takia. Myös raskas puutavara- ym. rekkaliikenne käyttää yhä enenevässä määrin Uudenasemantietä. Puutavaraterminaalin rakentaminen Parkanon asemalle tulee jatkossa huomattavasti lisäämään rekkaliikennettä. Asemanseudun kehittämissuunnitelmissa on suunniteltu asumisen lisäämistä ko. alueella sekä teollisuuden sijoittumista aseman läheisyyteen. Tien varrella on jo tällä hetkellä runsaasti asutusta. Tiestä on tullut myös niin kävelijöille kuin pyöräilijöillekin suosittu liikuntareitti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen Parkanossa Uudenasemantien varteen Vaasantieltä Parkanon rautatieasemalle.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lea Mäkipää /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Laila Koskela /ps

​​​​