TALOUSARVIOALOITE 272/2013 vp

TAA 272/2013 vp - Merja Mäkisalo-Ropponen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen Joensuussa

Eduskunnalle

Valtatie 6 muodostaa keskeisen yhteyden Joensuun läpi edelleen pohjoiseen. Liikenteellisesti pahin pullonkaula kehätien valmistuttua on valtatien ja Raatekankaantien-Salpakankaankadun liittymä, joka on yksi Joensuun seudun vilkkaimmista liittymistä. Liittymän kautta kulkee Joensuusta pohjoiseen suuntautuva liikenne, ja lisäksi liittymä välittää keskeisten liike- ja teollisuusalueiden liikennettä. Liittymän kapasiteetti nykytilanteessa on riittämätön, mistä aiheutuu jatkuvasti liikenteen jonoutumista ja ruuhkautumista kaikilla liittyvillä suunnilla. Liittymä on liikenneturvallisuustilastoissa ollut jo useita vuosia suurimpia liikenneonnettomuuksien kasautumispisteitä. Liikenteen toimivuus edellyttää eritasoliittymän rakentamista.

Valtatien ja Raatekankaankadun liittymää sekä Raatekankaan katu- ja liikennejärjestelyjä koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty keväällä 2010. Ongelmat ovat olleet esillä jo kauan. Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen, ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2013 aikana. Raatekankaan eritasoliittymän ja siihen liittyvien katujärjestelyjen rakentamistoimenpiteiden kustannuksiksi on ensimmäisessä vaiheessa arvioitu 6,9 milj. euroa (vuoden 2008 hintatasossa). Hankkeen kustannukset tarkentuvat tiesuunnitelman valmistuttua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 7 000 000 euroa Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen Joensuussa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
  • Eero Reijonen /kesk
  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Osmo Kokko /ps
  • Riitta Myller /sd