TALOUSARVIOALOITE 272/2014 vp

TAA 272/2014 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nerkoontien 727 perusparantamisen aloittamiseen Kihniöllä

Eduskunnalle

Järvi-Suomentien ja Kuruntien välinen Nerkoontie Kihniöllä (pituudeltaan n. 12,5 km) on erittäin huonokuntoinen. Peruskorjausta tielle ei ole tehty vuosikymmeniin. Tiestä 2 km:n osuus on öljysorapäällysteistä. Myös päällystetty osuus on lähes ajokelvottomassa kunnossa. Tiellä on runsaasti mm. turve-, puutavara- ym. raskasta liikennettä. Alueella on paikallisten asukkaiden lisäksi myös paljon kesäasukkaita. Asukkaat kokevat tien tällä hetkellä vaaralliseksi sen huonon kunnon takia. Autojen rikkoutumisvaaran lisäksi tien huono kunto aiheuttaa myös vaaratilanteita liikenteessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nerkoontien perusparantamisen aloittamiseen välillä Järvi-Suomentie—Kuruntie Kihniöllä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Lea Mäkipää /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​