TALOUSARVIOALOITE 273/2013 vp

TAA 273/2013 vp - Merja Mäkisalo-Ropponen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hoitotyön Tutkimussäätiön toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Hoitotyön Tutkimussäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jolla on hyvät kansalliset ja kansainväliset verkostot. Säätiön yhteydessä toimii kaksi sen tarkoitusta tukevaa kansanvälistä yhteistyökeskusta — WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus ja Suomen JBI (Joan Briggs Institute) yhteistyökeskus. Säätiön ja yhteistyökeskusten tarkoituksena on edistää näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa. Tavoitteena on hoidon laadun kehittäminen potilaan parhaaksi asuinpaikkakunnasta riippumatta sekä ei-vaikuttavien tai vanhentuneiden toimintojen karsiminen.

Säätiön toiminta on jatkossa täysin riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Vielä tähän saakka toimintaa on voitu ylläpitää säätiön pienen säädepääoman ja yksityishenkilöiden lahjoitusten turvin. Kansainväliset yhteistyökeskukset rasittavat säätiön taloutta, sillä esimerkiksi Suomen JBI yhteistyökeskukseen kuuluvat yhteistyötahot (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Mikkelin ammattikorkeakoulu) eivät pysty rahoittamaan toimintaa, vaikka näkevät sen toiminnan merkityksen tärkeäksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.70.50 lisäyksenä 300 000 euroa Hoitotyön Tutkimussäätiön toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd