TALOUSARVIOALOITE 273/2014 vp

TAA 273/2014 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Madesjärven kunnostamiseen Jalasjärvellä ja Parkanossa

Eduskunnalle

Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella sijaitseva Madesjärvi on pahasti rehevöitynyt ja vesikasvien valtaama. Sen virkistysarvo ja merkitys on erityisen suuri vähäjärvisellä alueella. Rehevöitymisen ja umpeen kasvamisen ehkäisemiseksi olisi tehokkain tapa niittää ja poistaa vesikasvit järvestä vähintään kolmena kesänä peräkkäin ja samalla poistaa järvestä vähäarvoista kalaa mahdollisimman paljon. Näin järvestä saataisiin poistettua sitä kuormittavaa biomassaa sekä ravinteita, jolloin veden laatu paranee.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 100 000 euroa Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella olevan Madesjärven kunnostamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Lea Mäkipää /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​