TALOUSARVIOALOITE 274/2014 vp

TAA 274/2014 vp - Lea Mäkipää /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamisen aloittamiseen Kihniöllä

Eduskunnalle

Kihniön kunnan alueella sijaitsevat Niskoslampi, Niskosjoki ja Viinamäenlahti ovat vuosikymmenien aikana saastuneet turpeennoston seurauksena. Suo Oy ja Vapo Oy ovat Aittojokea pitkin laskeneet turvetta edellä mainittuihin vesistöihin niin, että ne ovat saastuneet ja niiden käyttöarvo on laskenut lähes olemattomaksi. Viranomaistahot ovat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa, ja turpeen nostajat ovat näin saaneet vapaasti laskea turvetta vesistöihin. Koska tämä toiminta Aitonevalla on jatkunut jo vuosikymmeniä, saastumisongelmat esiintyvät edellä mainituissa vesistöissä hyvin kärjistyneinä.

Vastuu siitä, että näin on sallittu tapahtua, on sekä kunnalla että ympäristökeskuksella. Vesistöjen surkea tila on huomattava haitta niiden vaikutuspiirissä oleville, ja siksi asianomaisten tahojen tulee ryhtyä nopeisiin toimiin Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamiseksi ruoppaamalla ja muilla tarpeellisilla toimenpiteillä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 100 000 euroa Kihniöllä sijaitsevien Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamisen aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Lea Mäkipää /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​