TALOUSARVIOALOITE 275/2013 vp

TAA 275/2013 vp - Merja Mäkisalo-Ropponen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kylänlahden—Viensuun vesiosuuskunnan rakentamishankkeeseen

Eduskunnalle

Kylänlahden—Viensuun vesiosuuskunnan rakentamishankkeen tavoitteena on rakentaa Lieksan Kylänlahden ja Viensuun kylille sekä käyttöveden putkistot että viemäreiden putkistot ja pumppaamot. Osuuskunnan putkistot liitetään jo aiemmin rakennettuun Jamalin—Murtorannan vesiosuuskuntaan, joka on kytketty Lieksan kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen.

Kylänlahden kylällä toimii Lieksan kristillinen opisto, jossa on tällä hetkellä yli 100 opiskelijaa, asuntola ja kaksi perheryhmäkotia. Lisäksi noin 10 asukkaan Perhekoti Topinka liittyy osuuskuntaan. Vesiosuuskunnan toimialueella on useita maatiloja. Hanke mahdollistaa jatkossa Kylänlahden ja Viensuun nykyisen asutuksen lisäksi uusien asuntojen, maatilojen ja yritysten sijoittumisen Lieksan keskustasta n. 10—20 km:n päässä olevalle haja-asutusalueelle.

Hankkeen suunnitelmat ja esityöt ovat valmiina, joten se voidaan käynnistää välittömästi rahoituksen varmistuttua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 240 000 euroa Kylänlahden—Viensuun vesiosuuskunnan rakentamishankkeeseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd