TALOUSARVIOALOITE 276/2013 vp

TAA 276/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen

Eduskunnalle

Lapsiperheköyhyys on kasvanut vuosi vuodelta Suomessa. Sen osalta on kyse jo pysyvästä muutoksesta. Lapsiperheköyhyyden yhteydessä voidaan puhua paitsi aineellisesta myös henkisestä köyhyydestä. Niissä perheissä, joissa taloudellinen tilanne on heikko, myös vanhempien jaksaminen heikentyy ja arjesta selviäminen vaikeutuu. Lapsiperheiden vähävaraisuus ja köyhyys voivat johtaa myös moniin muihin ongelmiin. Syrjäseuduilla ja haja-asutusalueilla, esimerkiksi Lapissa, köyhyys aiheuttaa todella suurta ahdinkoa lapsiperheille. Näillä alueilla pitkät välimatkat, heikohkot kulkuyhteydet, palvelujen vaikea saavutettavuus ja haastava työllisyystilanne vaikeuttavat entisestään köyhien lapsiperheiden elämää.

Lapsiperheköyhyyteen tulisi puuttua mahdollisimman tehokkaasti ja saada tällainen kehityskulku katkeamaan pysyvästi. Jotta lapsiperheköyhyys saataisiin loppumaan, tulisi sen tutkimukseen lisätä resursseja. Tieteellisen tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää niitä perimmäisiä syitä, jotka lapsiperheköyhyyteen johtavat ja pitävät sitä yllä, ja pyrkiä tämän tiedon avulla ennalta ehkäisemään ja poistamaan lapsiperheköyhyys maastamme. Erityisesti tutkimusta kaivattaisiin syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden lapsiperheköyhyydestä. Tutkimukseen, jota tehtäisiin erityisesti syrjäseutujen näkökulmasta, löytyisi edellytyksiä Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselta. Tällainen tieteellinen tutkimus olisi koko yhteiskunnan kannalta todella merkittävää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.40.53 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Louhelainen /ps